top of page

Voorwaarden voor nominatie KOHM (Koude Oorlog Herinnerings Medaille)

Door het bestuur van de KOVOM is besloten de periode waar binnen men de KOHM kan verkrijgen als volgt vast te stellen:


BRONS:


Drie jaar na dato aanvaarding lidmaatschap wordt men genomineerd voor de bronzen medaille (bij hoge uitzondering en in bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken). Men krijgt dan de medaille uitgereikt op de eerstvolgende Medal Day of kan deze tegen meerkosten opgestuurd krijgen. Voorwaarde is ook dat u uw contributie voldaan heeft in het voorgaande jaar en het jaar van uitreiking.


ZILVER EN GOUD:


De zilveren en gouden medailles ontvangt u respectievelijk circa 3 en circa 6 jaar na de bronzen medaille. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken.


AANVAARDING:


1) Wie niet reageert op de nominatie welke u per e-mail of per brief ontvangt komt niet meer in aanmerking voor de KOHM. Indien u na de eerste aanschrijving niet reageert zult u nog 1 herinnering ontvangen.

2) Wie om welke reden ook de KOHM in Brons heeft geweigerd komt niet meer in aanmerking voor verdere KOH medailles!!!!!!

3) Uw contributie dient over alle jaren betaald te zijn.


Bovenstaande regels zijn vastgesteld m.i.v. 1 juli 2011.


NB: deze onderscheidingen mogen vooralsnog niet gedragen worden op het DT van actieve militairen. Deze mogen zonder enkel probleem op het verenigings-tenue tijdens verenigingsbijeenkomsten gedragen worden. 

Voor de juiste richtlijnen bij de draagwijze van onderscheidingen verwijzen wij naar de volgende website:


http://www.onderscheidingen.nl/nl/publicaties/besluit/staatscourant/stc1999_192.html


NB: Wanneer u de KOHMedaille krijgt uitgereikt dient uw linker borst geheel vrij te zijn van elke opsmuk. Dus geen groot-model en ook geen batons. 

bottom of page