top of page

 KOVOM EREROL

De Koude oorlog werd meer dan 40 jaar lang gekenmerkt door de spanningen tussen oost en west. De inzet van de Nederlandse militairen is van onschatbare waarde geweest bij het handhaven van de stabiliteit en vrede in Europa.

 

Samen met onze leden vecht ik als oprichter en voorzitter van de KOVOM voor erkenning en waardering van de groep oud-militairen die gediend heeft ten tijde van de Koude Oorlog. Deze groep militairen heeft decennia lang de vrede en stabiliteit binnen Europa helpen waarborgen. Mede dankzij hun bijdrage heeft de Russisch Beer er van afgezien het toenmalige West-Europa binnen te vallen.

 

Deze Nederlandse inzet heeft echter ook tot gevolg gehad dat er duizenden Nederlandse militairen in dienst van volk en vaderland het leven hebben gelaten. Uit betrouwbare bron is bekend geworden dat meer Nederlandse militairen ten gevolge van de Koude Oorlog om het leven zijn gekomen dan in alle Nederlandse acties, missies en uitzendingen bij elkaar.

 

Tot mijn diepe teleurstelling wordt deze groep militairen telkens weer doodgezwegen! Ook op 4 mei tijdens de dodenherdenking. Ook bij alle andere herdenkingen waar Nederlandse militairen herdacht worden. Daar is de regering en de Stichting 4 en 5 mei door ondergetekende al meerdere malen op aangesproken.

 

Mijns inziens wordt het tijd dat deze slachtoffers postuum de erkenning gaan krijgen die zij verdienen en ook genoemd worden naast alle andere om het leven gekomen militairen.

 

Graag wil ik als voorzitter van de KOVOM hier een aanvang maken met het gedenken van onze oud-collega’s.

 

Mijn dank voor het opstellen van de lijst gaat uit naar Deddo Panjer. Hij zal in zijn research blijven volharden om zoveel mogelijk namen boven water te krijgen en deze lijst aldus uit te breiden. Hopelijk bieden deze pagina's enige troost voor de nabestaanden. Dat uw geliefden toch ergens herdacht worden. Indien u nadere informatie wenst aarzelt u dan niet met de voorzitter/PR man van het bestuur contact op te nemen.

Hans van der Bruggen, voorzitter †

 

De serie is opgesteld door D.W. Panjer met medewerking van Coen van den Heuvel / Flash Aviation en betreft voornamelijk vliegend personeel.

Onjuistheden en onvolkomenheden gaarne melden.

 

Eerste serie: Personeel Klu

 

Tweede serie: Personeel van KM, MLD en Mariniers

 

Derde serie: Personeel KL-KMAR-KCT

bottom of page