top of page

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
                                            De KOVOM staat achter de burgers en militairen van Ukraine.
                               Moge dat hun kracht geven te volharden in hun strijd tegen de agressor.
 
 
                                        WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KOVOM
                                                         Koude Oorlog Vereniging voor (Oud-) Militairen
 
 
 
 
                             
 
 
                                                                          Eind 2008 opgericht door de heer
 
                                                                             H.M.L. (Hans) van der Bruggen †
 
 
De KOVOM is een landelijke reünievereniging voor manschappen van alle Nederlandse Krijgsmachtonderdelen / NATRES (beroeps (actief of met FLO), vrijwillig, veteraan en dienstplichtig personeel van alle rangen en standen) met de Nederlandse nationaliteit, die ten tijde van de Koude Oorlog en ook heden ten dage actief dienend zijn of hebben gediend.
 
De Koude Oorlog is heden ten dage, nog altijd op de achtergrond aanwezig en dus nog steeds actueel. We kunnen dus concluderen dat deze nooit echt is verdwenen.
 
Met nadruk worden ook de dames, die actief dienen of gediend hebben, uitgenodigd zich bij onze Vereniging aan te sluiten.
 
Ook onze Nederlandse veteranen en zij die lid zijn van andere verenigingen kunnen zich aanmelden.
 
Let wel, de KOVOM streeft NIET naar de veteranenstatus. Onze Nederlandse Veteranen hebben deze status verdiend, voor en door hun inzet in Oorlogssituaties en Vredesmissies, uitgezonden door de Nederlandse regering.
 
De KOVOM streeft naar Erkenning en Waardering door de Nederlandse regering, het Ministerie van Defensie en de Nederlandse bevolking voor haar leden met de volgende argumenten:
 
- de Koude Oorlog Militair is gedurende een periode van meer dan 40 jaar, paraat geweest en nog steeds paraat, om de vrijheid van Nederland en West Europa te allen tijde te borgen tegen de dreiging vanuit het Warschaupact, Rusland en het Oosten en daarmee bijdragen aan stabiliteit en vrede binnen Europa.
 
- de Koude Oorlog is heden ten dage nog op de achtergrond aanwezig en dus nog steeds actueel. Dit betekent dat ook iedere Nederlandse militair, van alle Nederlandse Krijgsmachtonderdelen / NATRES (beroeps (actief of met FLO), vrijwillig, veteraan en dienstplichtig personeel van alle rangen en standen), een Koude Oorlog Militair is en dus in aanmerking komt voor de Koude Oorlog status.
 
- gedurende deze periode zijn er ook veel slachtoffers als "ongeval in werkelijke dienst"           gevallen.
 
                   Zie de tab Overige pagina's / doelstellingen
 
De KOVOM organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten bijv. in Schaarsbergen en Bronbeek (in Bronbeek werd in 2010 de eerste Koude Oorlog Herdenkingsdag gehouden). Elke bijeenkomst is tevens een Cold War Medal Day, waarop aan leden, die daarvoor in aanmerking komen, de Koude Oorlog Herinneringsmedaille wordt uitgereikt
 
                                    Zie de tab Overige pagina's / medailles
 
Erkenning en waardering vindt men gemakkelijker, naarmate onze Vereniging meer leden telt en daardoor meer gewicht in de schaal legt.
 
       Daarom: meldt u aan !!
             Vul het online aanmeldformulier onder de "Tab" online aanmelden KOVOM in.
                    Mocht u graag donateur willen worden vul dan hier het formulier in.
 
 
Indien u twijfelt aan uw Koude Oorlog status, mail ons (kovomsecretariaat@gmail.com)
 
N.B. de door u op het aanmeldingsformulier opgegeven informatie wordt gescreend. Opgave van een rang, waartoe u niet bent bevorderd, het vermelden en dragen van niet verdiende onderscheidingen en/of de veteranenspeld en het opgeven, dat u heeft gediend bij een onderdeel waartoe u niet heeft behoord ( en bijv. het onverdiend dragen van de KCT-baret) is strafbaar en leidt tot het weigeren van het aangevraagde lidmaatschap, of in een later stadium tot schorsing / royement.
 
 
 
 
                                                                                Aanmeldingsprocedure:
1. Aanvraag indienen
2. € 30,-- contributie overmaken naar: NL69INGB0006914975 t.n.v. KOVOM
BIC.(INGBNL2A) en de penningmeester machtigen tot automatisch incasso
3. Na ontvangst betaling wordt uw lidmaatschap geëffectueerd en ontvangt u na enige tijd uw lidmaatschapspas
4. Over een onderscheiding krijgt u t.z.t. bericht.
 
          Contributie
De contributie voor de periode van 1 januari tot 1 januari bedraagt € 30,--
Indien u lid wordt in november of december, bent u meteen lid voor het gehele opvolgende jaar
 
 
KOVOM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51923998
bottom of page